EXPRESSIÓ ORAL

Per a joves:

L’objectiu d’aquest curs és doble. Per una banda, s’iniciarà l’alumnat en l’art de llegir en veu alta, potenciant les virtuts de la prosòdia per a posar de relleu tot el potencial intern d’un text. Per l’altra, se’ls guiarà perquè puguin treure partit de les habilitats comunicatives pròpies per tal de reforçar l’autoestima, potenciar l’oralitat i afrontar reptes com ara la presentació de treballs, exposicions, etc.
El curs serà eminentment pràctic. Al final es farà una presentació a públic en forma de recital amb els textos escollits i treballats durant l’any.

Per a professors:

En aquest curs abordarem, per una banda, la tècnica vocal per tal de prevenir patologies associades a la veu. Per l’altra, donarem eines al professorat per treure partit de la lectura en veu alta, tant la pròpia com la de l’alumnat. Pel que fa a la tècnica vocal treballarem conceptes com la higiene vocal, la correcció postural, la respiració costo-abdominal , la projecció i la prevenció de disfonies.
Pel que fa al treball de text, abordarem conceptes com el lector-intèrpret, l’elocució, la funció expressiva dels patrons entonatius i els trets prosòdics.
El curs serà eminentment pràctic però es dotarà al participant de material teòric que pugui utilitzar tant a l’aula com per al seu treball persona.